Winkelwagen - Cart empty
Totaal : 0,00 €
Je winkelwagentje is leeg
Recent toegevoegde items
Nu afrekenen
Blooming Naturals

Gratis verzenden

Privacybeleid

Blooming Naturals eerbiedigt ieders recht op privacy!

We streven ernaar ervoor te zorgen dat onze website uw privacy beschermt en u een veilige en prettige online winkelervaring biedt. Dit privacybeleid vermeldt en legt uit hoe Blooming Naturals uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, waarom we ze verwerken en hoe we ze beschermen.

Wellicht is het het meest belangrijk om u te verzekeren van het feit dat wij uw gegevens NOOIT aan een derde zullen verkopen. Blooming Naturals verkoopt nooit persoonsgegevens en verwerkt alles in volledige overeenstemming met Europese privacywetgeving. U behoudt te allen tijde de controle over uw persoonsgegevens.

Blooming Naturals zet zich in voor het internet en zijn gebruikers. Dat is de reden waarom een van de belangrijkste dingen waar wij naar streven een zo veilig en vertrouwelijk mogelijke service te bieden en te zorgen voor de privacy van berichten en persoonsgegevens van gebruikers.

Overzicht

De database die voortkomt uit de website van Blooming Naturals www.bloomingnaturals.com/nl en haar diensten behoort toe aan Romantic Nature VOF (handelend onder de naam Blooming Naturals), KvK-nummer 67685064. Zij voert haar werkzaamheden uit aan De Corantijn 87F, 1689 AN, Zwaag.

De gegevens en servers van Blooming Naturals worden gehost door Your Hosting B.V., Ceintuurbaan 28, 8024 AA Zwolle. De privacyverklaring en het cookiebeleid van Your Hosting is beschikbaar op: https://www.yourhosting.nl/over-ons/privacy-policy.html.

Romantic Nature (handelend onder de naam Blooming Naturals) staat in voor het naleven van de verdragen inzake gegevensbescherming krachtens de voorwaarden bepaald in de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, die alle relevante richtlijnen van de Europese Unie met betrekking tot gegevensbescherming voortvloeiend uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679) omzet.

Romantic Nature/Blooming Naturals verkrijgt, zoals bepaald door het toepasselijke recht, alleen toegang tot persoonsgegevens die gebruikers hebben opgeslagen op de website volgens hun specifieke instructies. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van bestellingen en worden onder geen beding openbaar gemaakt aan derden behalve aan diegenen die betrokken zijn bij het verwerken van uw betaling en het zorgen voor de levering van uw bestelling.

Gebruikers kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht op inzage, rectificatie of het verwijderen van dan wel verzet tegen het verwerken van persoonsgegeven. Dit kan door een e-mail te sturen naar of een brief naar bovengenoemd adres.


Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben verschillende maatregelen ingevoerd om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat beveiligd zijn tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verstrekking of vernietiging. Gelieve u te realiseren dat het risico nooit kan worden uitgebannen maar dat het wel aanzienlijk kan worden beperkt of verminderd. Alle maatregelen die Romantic Nature/Blooming Naturals heeft genomen verminderen dit risico aanzienlijk. Romantic Nature/Blooming Naturals kan niet door een derde, met inbegrip van u, aansprakelijk worden gesteld in geval van ongeoorloofde toegang, gebruik en/of verstrekking van gegevens vooropgesteld dat dit niet het gevolg is van grove schuld, opzet, oplichting of kwade trouw door Romantic Nature/Blooming Naturals.

Romantic Nature/Blooming Naturals heeft onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen genomen:

  1. toegang tot gegevens opgeslagen op onze servers is beperkt tot de eigenaars van Romantic Nature/Blooming Naturals en derden die alleen toegang tot de gegevens kunnen verkrijgen in specifieke en beperkte omstandigheden en aan een geheimhouding[splicht] zijn gebonden;
  2. onze servers worden beschermd door een firewall;
  3. iedere gebruiker kan alleen toegang verkrijgen tot persoonsgegevens die betrekking hebben op zijn of haar eigen bestelling of in het verleden gedane bestellingen;
  4. wij gebruiken HTTPS om een veilige gegevensoverdracht te bieden om het aftappen van gegevens of man-in-the-middle aanvallen te voorkomen;
  5. regelmatig herzien wij onze manier van verzamelen en verwerken van informatie en wij herzien en wijzigen dit privacybeleid dienovereenkomstig.

Gegevens die wij verzamelen en verwerken

Wij verzamelen en verwerken:

  1. gegevens die u ons verstrekt door formulieren op in te vullen of doordat u contact met ons heeft per telefoon, email, WhatsApp of Facebook. Dit betreft onder andere gegevens die u verstrekt wanneer u een account aanmaakt op onze website, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een productbeoordeling schrijft, een product of informatie zoekt, een bestelling plaatst (wanneer u een account heeft maar ook als gast), deelneemt aan opties voor sociale media op onze website, meedoet aan een prijsvraag, actie of enquête, en wanneer u doorgeeft dat u een probleem met onze website heeft. De gegevens die u ons verstrekt kunnen bestaan uit uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, bezorgadres indien dit afwijkt (samen met de naam en het telefoonnummer van een eventuele derde aan wie u het toestaat om de producten namens u in ontvangst te nemen);
  1. 2. informatie die wij over u verkrijgen. Bij ieder bezoek aan onze website wordt de volgende informatie over u automatisch verzameld:
  2. technische gegevens, waaronder het IP-adres dat wordt gebruikt voor het verbinden van uw computer met het internet, uw inloggegevens, de gebruikte browser (soort en versie), de ingestelde tijdzone, geografische locatie, de voorkeurstaal die wordt gebruikt voor de weergave van de webbrowser, de gebruikte aansluiting (soort en versie), het besturingssysteem en platform;
  3. informatie over uw bezoek, waaronder de volledige Uniform Resource Locators (URL), de zoekgeschiedenis (clickstream) naar, op en vanaf onze website (met inbegrip van datum en tijd), de producten die u bekeek of waarnaar u zocht, de reactiesnelheid van de webpagina, fouten bij het downloaden, de duur van het bezoek aan bepaalde pagina's, gegevens over de pagina-interactie (zoals het scrollen door, klikken op en het bewegen van de muis over bepaalde delen van de pagina), manieren waarop de pagina wordt verlaten, en ieder (telefoon)nummer dat wordt gebruikt om onze telefoonnummers te bellen.

Weet dat wij niet vragen naar uw financiële gegevens voor online of pinbetalingen van uw bestelling. In het betaalstadium tijdens het afrekenen wordt u met behulp van HTPPS op veilige wijze doorgestuurd naar onze derde-betalingsverwerker die u op zijn beurt de mogelijkheid biedt te betalen middels iDeal, PayPal of Mr. Cash. U kunt ook betalen met een bankoverschrijving via de website van uw online bank. Wij accepteren pinbetalingen op dit moment alleen wanneer u zich persoonlijk in ons pand bevindt of tijdens een beurs of soortgelijk evenement, en deze betalingen worden eveneens, als op zichzelf staand, verwerkt door een derde-betalingsverwerker.

Cookies

Een cookie is een bestand dat wordt gedownload en opgeslagen op uw apparaat wanneer u bepaalde internetpagina's opent. Cookies maken het een internetpagina mogelijk om, onder andere, gegevens op te slaan en te zien hoe vaak u de pagina bezoekt, de surfgewoonten van de gebruiker of computer vast te leggen en kunnen, afhankelijk van de gegevens die deze bevat en de manier waarop de computer wordt gebruikt, worden gebruikt voor de herkenning van een gebruiker.

U dient te beseffen dat het nodig is dat uw browser cookies toestaat om bepaalde diensten en functies op onze website te kunnen gebruiken. Bij de meeste browsers kunt u kiezen of u cookies accepteert of niet. Indien u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw apparaat, moet u, voor u onze website bezoekt, uw browservoorkeuren zo instellen dat zij alle cookies weigeren.

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van de andere gebruikers van onze website. Dit stelt ons in staat om u, wanneer u onze website bezoekt, een goede ervaring te bieden en ook om onze website te verbeteren. Voor meer gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en het doel waarvoor wij ze gebruiken, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

Wijze waarop de gegevens worden gebruikt
Wij gebruiken de informatie die wij over u hebben op de volgende manier:
a) om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit elke overeenkomst die door u en ons wordt aangegaan alsmede om u de informatie, producten en diensten te leveren die u van ons vraagt;

b) om u informatie te geven over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn metdie welke u al gekocht heeft of waar u al navraag naar heeft gedaan;

c) indien u een account bij ons heeft aangemaakt of zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief, benaderen wij u uitsluitend met informatie over andere producten en diensten, bijzondere aanbiedingen en belangrijke mededelingen van Blooming Naturals. Indien u geen account bij ons heeft aangemaakt of zich niet heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief dan benaderen wij u niet behalve wanneer er eventueel een vraag is over uw bestelling;

d) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd;

e) om u verzendservice te kunnen bieden.

Derden

Romantic Nature/Blooming Naturals verkoopt uw gegevens niet noch stelt ze tegen betaling beschikbaar. We maken uw gegevens echter wel openbaar aan een beperkt aantal genoemde of beschreven derden ten behoeve van de hierna uiteengezette doeleinden. Door onze diensten te gebruiken, geeft u hierbij uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Icepay - de verwerker van onze beveiligde online betalingen (Icepay BV, Nachtwachtlaan 20, 1058 EA Amsterdam)

MyParcel – onze contactpersoon voor een veilige verzending door PostNL (MyParcel, Siriusdreef 66-68, 2132 WT Hoofddorp)

Google Analytics - een dienst voor web-analyse geleverd door Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Deze dienst helpt ons bij het verbeteren en optimalisaren van onze website en ook bij het marktonderzoek dat noodzakelijk is om de bekendheid van de producten en diensten van Blooming Naturals bij mogelijk geïnteresseerde klanten te vergroten.

Wij hebben ook een overeenkomst met een beperkt aantal andere vertrouwde derden voor het verwerken van offline pinbetalingen alsmede voor het probleemloos laten functioneren, de beveiliging en het uiterlijk van onze website en marketingberichten.

Al onze derde-dienstverleners dienen de benodigde beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens, in overeenstemming met ons beleid, te beschermen. Wij staan het onze derde-dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden. Wij geven hen alleen toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor de opgegeven doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. Door gebruik te maken van de website van Blooming Naturals, gaat u uitdrukkelijk akkoord met ons inschakelen van deze derden.

Wettelijke openbaarmaking aan derden

Wij maken uw persoonsgegevens openbaar wanneer wij verplicht zijn dit te doen. Wij kunnen hiertoe rechtens dan wel krachtens een rechterlijk bevel verplicht zijn of om te voldoen aan een wettelijk of regulerend vereiste of om aan een verplichting te voldoen. Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat deze vereisten of verplichtingen in overeenstemming zijn met het toepasselijk recht.

Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens aan een derde openbaar te maken indien we beschikken over redelijke gronden om aan te nemen dat het openbaar maken noodzakelijk is voor het doel van een onderzoek en/of de handhaving naar aanleiding van een schending van de Servicevoorwaarden (indien van toepassing) dan wel om fraude, beveiligingsproblemen, technische kwesties of andere onregelmatigheden of onrechtmatigheden op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, of om de rechten en belangen alsmede het bezit van Romantic Nature/Blooming Naturals te beschermen.

Nieuwsbrieven

Op onze website heeft u de mogelijkheid om u aan te melden voor het ontvangen van onze onregelmatig verschijnende gratis nieuwsbrief per e-mail. De enige gegevens die u ons hiervoor geeft zijn uw naam en het e-mailadres waarop u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Wij sturen u geen nieuwsbrief tenzij u zich hiervoor aanmeldt. U hoeft geen account aan te maken om u aan te melden voor onze nieuwsbrief en ook hoeft u iets bij ons te kopen. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief ontvangt u informatie die uitsluitend betrekking heeft op Romantic Nature/Blooming Naturals en de onderwerpen die ons onze aandacht hebben zoals interessante artikelen, aankondigingen van speciale aanbiedingen, nieuwe producten, cursussen of andere relevante gebeurtenissen of nieuws. Wij verkopen de lijst met abonnees op onze nieuwsbrief niet en stellen deze ook niet tegen betaling beschikbaar, noch ook delen wij deze met enigerlei derde. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door de koppeling onderaan de nieuwsbrief te volgen waarmee u zich kunt afmelden, of door een bericht te sturen naar .

 Koppelingen naar andere websites

Onze website kan koppelingen bevatten naar andere websites die soortgelijke informatie geven. Als u echter deze koppelingen eenmaal heeft gebruikt om onze website te verlaten, dient u zich te realiseren dat wij geen zeggenschap hebben over die andere website. Om die reden kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle gegevens die u tijdens uw bezoek aan dergelijke websites geeft. Dergelijke websites  vallen niet onder ons privacybeleid. U dient voorzichtig te zijn en het privacybeleid van de desbetreffende website te bekijken.

Uw rechten

Romantic Nature/Blooming Naturals streeft ernaar om redelijke stappen te nemen om u in staat te stellen uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Indien u een account op onze website heeft aangemaakt, kunt u uw persoonsgegevens direct aanpassen in het gedeelte waar de instellingen van uw account zich bevinden. Indien u uw persoonsgegevens niet kunt wijzigen, neemt u dan contact met ons op om de gewenste wijzigingen door te voeren.

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben en indien u wilt dat deze uit ons systeem worden verwijderd, neemt u dan contact met ons op.

U heeft het recht (behalve in enkele zeer specifieke omstandigheden):

-         om toegang te hebben tot of een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u hebben;

-         om alle persoonsgegevens die wij hebben en die onjuist zijn te herstellen;

-         om te verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen.

U heeft het recht op overdraagbaarheid van gegevens waar het de gegevens die u aan Blooming Naturals verstrekt betreft. U kunt verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens in een algemeen gebruikt digitaal bestandstype te ontvangen opdat u het kunt beheren of overbrengen dan wel verplaatsen].

Weet wel dat wij u om (een kopie van) uw identiteitsbewijs kunnen vragen alvorens wij gehoor geven aan een dergelijk verzoek.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Alle veranderingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, voor zover van toepassing, per e-mail aan u bekend worden gemaakt en/of worden getoond op onze website of sociale media. Gelieve regelmatig te controleren of er updates of wijzigingen zijn in ons privacybeleid.

 Vragen, opmerkingen alsmede verzoeken ten aanzien van dit privacybeleid kunt u sturen naar

Blooming Naturals

Locatie

De Corantijn 87F
1689 AN, Zwaag (NH) 
Nederland 

 

 

Veilig & gemakkelijk betalen met:
Ideal PayPal Visa Maestro